Ce avem noi aici?

Mă numesc Răzvan Anghel și sunt un român pasionat de istoria noastră antică. De aceea am studiat plăcile dacice de plumb descoperite la Sinaia, artefacte pe care Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” le ține în subsol de multă vreme, fără să le inventarize și să le studieze. Așa a apărut „Mato Davo Geto”, studiu realizat între anii 2006 - 2014. Lucrarea, redactată în format PDF, se poate descărca cu un click pe coperta cărții. Lectură placută!

luni, 11 ianuarie 2016

Placa 72 este foarte importantă pentru că aici maestrul scrib care a turnat-o a rezolvat problema nedespărțirii cuvintelor în text, așa numitul „scriptio continua”. Meșterul folosește pentru prima literă din cuvânt un caracter mai vechi, din alfabetul arhaic 3, iar restul textului este scris cu caractere din alfabetul grecesc. În felul acesta este foarte simplu să se recunoască cuvintele. Placa devine astfel un punct de reper pentru identificarea corectă a cuvintelor de pe celelalte plăci.
Textul cu caractere originale:
ΠOEΣTO ΔABO ΨETYO ΠATPIΔYO EMEVO KOΣENΔO ΣMO ЧEPAΣANA EЧEO MIEAЧY ΩN EPYΔIN ЧEATEO ΔIY ΔIE BEPYEA EЧEA NEЧEOA TOΠEYO MENIO PEZVBYO ΩYO AΛYE NVTEMO ΔIY PEЧITE ΦYO NYTIYV MEHO ΠATPIΔIO ΣO MAEBOΣTO ΠOENO KOE ΩN PETPENIO ZVPEO AΣOENE NYMVE KOE NAPAΔOE ΠATPIΔYO TEH ΠOEΣTO ΩN ONEPEYV ZEΛYEΣO ΠO KOTIZONYO ZIΔOE MATO ΔABO ΨETYO TPAΣO ΩN KO-ΔIO ЖYO 
În cartușul de jos : KIPINO ΛOΓVI KOTIZONIEO

Textul după conversia fonetică:
POESTO DABO GETIO PATRIDIO EMEUO KOSENDO SMO CERASANA ECEO MIEACI ON ERIDIN CEATEO DII DIE BERIEA ECEA NECEOA TOPEIO MENIO REZUBIO OIO ALIE NUTEMO DII RECITE FIO NITIIU MEIO PATRIDIO SO MAEBOSTO POENO QOE ON RETRENIO ZUREO ASOENE NIMUE QOE NARADOE PATRIDIO TEI POESTO ON ONEREIU ZELIESO PO KOTIZONIO ZIDOE MATO DABO GETIO TRASO ON (caractere arhaice) KO-DIO ЖIO 
În cartușul de jos : KIRINO LOGUI KOTIZONIEO

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.