Ce avem noi aici?

Mă numesc Răzvan Anghel și sunt un român pasionat de istoria noastră antică. De aceea am studiat plăcile dacice de plumb descoperite la Sinaia, artefacte pe care Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” le ține în subsol de multă vreme, fără să le inventarize și să le studieze. Așa a apărut „Mato Davo Geto”, studiu realizat între anii 2006 - 2014. Lucrarea, redactată în format PDF, se poate descărca cu un click pe coperta cărții. Lectură placută!

vineri, 27 februarie 2015

Câteva cuvinte care se regăsesc și astăzi în limba română. Lista completă se poate vedea la capitolul 6 din lucrare.


ARME, ARMEO, ARMERO, ARMOI, ARMOS, ARMOSA, ARMOSE, ARMOSEI, ARMOSO, ARMOSOE = armă, arme, armată
BASEL, BASELEO, BASELEOS, BASELEU, BASILEO, BASILEOS = basileu, rege, conducător. Este și originea numelui bărbătesc „Vasile”, transformarea consoanei „b” în „v” fiind frecvent întâlnită (vezi „DABO” care devine „dava”, „BEZINO” care devine „Vezina”).
BESIKIO, BISEKO, BISIKA, BISIKO, BISKA, BISKO = biserică, locaș de cult.
CEATEO, CEOTU, CETA, CETEA, CETEO, CETO, CETUE, CITA = cetate
CERENCEA, CERENTEA, CIRENTIA, CERINCEO = cerință, cerințe
CERESO, CERISIO, CERISO, CERIZOE = a cere
FALANGEO, FALANGEOI = falangă, formațiune militară de luptă în lumea antică (vezi falanga macedoneană)
GLOATELE, GLOETLO, GLOTELO, GLOTO, GOLOTO = gloată (arh.), popor, mulțime.
MAERO, MAIERO, MAIRU, MARIO, MARO, MERI, MERO= mare, măreț
NAPOEO, NAPOIO, NOPOAES, NOPOAIOI, NOPOE, NOPOI = înapoi, a se înapoia, a se întoarce.
NOBAL, NOBALEO, NOBALI, NOBALIE, NOBALIEA, NOBALIEO, NOBALIO, NOBALITIQO, NOBALO, NOBALOSI = nobil, nobili, nobiliar
NOSETIEO, NOSETO, NOSETRO, NOSTE, NOSTEO, NOSTERO, NOSTIO, NOSTREO, NOSTRI = al nostru, ai noștii
ONSOTICEIO, ONSOTICEO, ONSOTICIEOE, ONSOTICIO, ONSOTISO = a însoți, însoțit, însoțitor.
ONTOIRNA, ONTOIRNIE, ONTOIRNO, ONTOIRONA, ONTORESIA, ONTURNIO, ONTURNISO, ONTURNO = a se înturna, întors, a se întoarce, a întoarce
ONTULNEO = a întâlni, întâlnit
ONTUNPIENO = a întâmpina, întâmpinat
OPRETO, OPRINO, OPRITO = a opri, oprit
PACE, PACEIO, PACEO, PACIE, PAKIO, PAQE, PAQIEO = pace
POIRCEDOIE, POIRCEZO, PORCE, PORCEDO, PORCENDO, PORCEZI, PORCEZINDO, PORCEZOE, PORCIEO, PORQINDO, PURCEDE, PURCEDO, PURCEDOE, PURCEND, PURCIE, PURQEDOE = a purcede, a porni
PRINDERO, PRINSO, PRESO, PRISEO, PRISOEU, PRIZU= a prinde
QILEARKI, QILEARQI, QILIARKIO, QILIARQI, QILIARQIO, QILIARQIOIA, QILIARQIU = chiliarh, comandantul a o mie de oameni
RIA, RIAO, RIE, RIEO, RIO, RIOI = rău, fluviu
ROTOIPANO, ROTOPANO, ROTOPENEO, ROTOPERI = unități de luptă, tip de soldați care aveau ca armă toroipanul, toroipan (arh.), toroipane, buzdugănari, buzdugan. Se observă o inversare de silabe.
SABACERA, SARBACERO, SARBACIERO, ZARBARO = sărbătoare
SARCE, SARCERI, SARCERIO, SARCERO, SALCERO = unități de luptă, tip de soldați care aveau ca armă secera, seceră, a secera
SOMESE, SOMISO, SOMITO, SOMIZE, SIMESO = a sumete, sumes, semeț (arh.)
TRASEO, TRASERO, TRASIRO, TRASO, TRASOE, TRASOIE, TRESET = a trage, tras, cu sensul de a face/a făptui. (am tras o fuga, am de tras/de muncit/de făcut)
TROIPEO, TROIPEU, TROPEIO, TROPEIU, TROPEO, TROPEU, TRUPEIO, TRUPEO, TRUPEU, TURPEIO = Trofeu (vezi grecescul „Tropaion” și latinescul „Tropaeum”)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.